Fastlegekontoret.net Merk deg at det er ingen kjøpsforpliktelser ved å gå inn på rådgivningen. Du får tildelt en bruker-ID og et passord og deretter går du gjennom en rekke skjema. Selv etter ferdig utfylte skjema er det fortsatt gratis og du kan trekke deg uten spørsmål. Men for å få vår vurdering av din helse og helsesituasjon må du betale egenandel. Når denne er registrert mottatt av oss starter vi analysearbeidet og forsøker finne ut hva dine problemer og utfordringer består av