FASTLEGEKONTORET.NET Jeg har langvarige sammensatte helseproblemer. Jeg får ikke den helsehjelpen jeg trenger. Jeg er bekymret for at legene kan overse ting.